מחירון התקנת מאווררי תקרה

  • התקנת מאוורר תקרה בתקרת בטון עד גובה 3.5 מטר …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 256 ₪​
  • התקנת מאוורר תקרה בתקרת בטון בין 3.5 עד 5 מטר………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 385 ₪​
  • תוספת מחיר להתקנה בתקרה מוחלשת………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85 ₪​
  • מחיר התקנת מאוורר תקרה בתקרת בטון עד גובה 3.5 מטר (בהתקנת 2 מאווררי ומעלה)………………………………………….………………………………………………………….……………. 214 ₪​
  • שירות למאוורר תקרה בבית הלקוח (שלא בתקופת האחריות)……………………….…………………………………………………………………………………………………………….……………. 214 ₪​
  • שירות נוסף באותו הבית…………..……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 128 ₪​