המחירים לפני מע"מ ולהתקנה סטנדרטית (כולל התקנת שלט, ללא חציבה וללא ביצוע נק' חשמל)​

מחירון התקנת מאווררי תקרה 

 

 •  

250 ₪

 •  

385 ₪

 •  

85 ₪

 •  

214 ₪

 •  

214 ₪

 •  

128 ₪

 •  

מחירון התקנת מאווררי תקרה 

 • התקנת מאוורר תקרה
  בתקרת בטון עד
   גובה 3.5 מטר

 

250 ₪

 • התקנת מאוורר תקרה
  בתקרת בטון בין 3.5 עד 5 מטר

 

385 ₪

 • תוספת מחיר להתקנה
  בתקרה מוחלשת

 

85 ₪

 • מחיר התקנת מאוורר תקרה בתקרת בטון עד גובה 3.5 מטר
  (בהתקנת 2 מאווררים ומעלה)

 

214 ₪

 • שירות למאוורר תקרה בבית הלקוח
  (שלא בתקופת האחריות)

 

214 ₪

 • שירות נוסף
  באותו הבית

 

128 ₪

 • המחירים לפני מע”מ ולהתקנה סטנדרטית (כולל התקנת שלט, ללא חציבה וללא ביצוע נק’ חשמל)