מבוא

מנהלי האתר אמפראל הינם בעלי עסק המנוהל מעל 30 שנה.
האתר אמפראל מנוהל ומתוחזק ע”י מיכל מאווררי תקרה מעוצבים בע”מ ח.פ. 515952653 והינו אתר ברשת האינטרנט, המשמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים ע”י ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות ו/או מכירות קבוצתיות ו/או מכירות פומביות.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו ע”י הלקוח בחנות אמפראל.
התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין אמפראל לכל דבר ועניין.
הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו, כתנאי מוקדם להתקשרות בינך לבין אמפראל.
גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג עפ”י הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאיי תקנון זה, הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר אמפראל.
לבעלי האתר הזכות הבלעדית בכל עת עפ”י שיקול דעתם לבטל או להפסיק שימוש של כל משתתף באתר מכל סיבה שיראו לנכון.

הגעה לחנות אמפראל
אין להגיע לחנות אמפראל ללא תיאום מראש וללא בירור שהפריט שברצונכם להזמין, אכן נמצא בחנות, מכיוון שמחסן אמפראל ועמדת שיגור המוצרים של אמפראל נמצאים במחסן באיזור, ולמחסן, לעומת זאת, אין אפשרות הגעה כלל!
אין להגיע לאולם התצוגה של מאווררי התקרה ללא תיאום מראש וללא בירור שהפריט שברצונכם לראות ולהזמין, אכן נמצא בתצוגה ובמלאי.

מחירי מוצרים בחנות שונים ממחירי האתר (לעיתים נמוכים ולעיתים גבוהים יותר) וזה משיקולי הנהלה ואחרים.

רשאות להשתתף ברכישות באתר
תנאי מוקדם לאישור הרכישה של משתתף הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגבייה.
רשאי לקנות באתר כל בעל כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק בישראל ובעל תא דואר אלקטרוני (אימייל) ובעל כתובת מגורים בישראל ומעל גיל 18.
במידה והמזמין הינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס יראה השימוש באתר כמאושר ע”י אפוטרופוסו.
שיטות המכירה
מכירה רגילה: במכירה זו מוצעים כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן;
באתר מוצעים למכירה מוצרים המלווים בתמונות. התמונות נועדו להמחשה בלבד, וליד כל מוצר יוצג תיאורו בעברית ומחירו בש”ח.
במכירה רגילה רשאי כל משתתף למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר עצמו או בחנות אמפראל באמצעות מענה טלפוני של החנות כפי שמפורסם.
השלמת תהליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה אצל חברת האשראי של הלקוח וכמו כן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת תהליך המכירה.
כל המוצרים המוצגים באתר מצויים במלאי, אם קרה שבשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ביצוע ההזמנה אזלו המוצרים שהוזמנו מהמלאי, תימסר על כך הודעה תוך יום עסקים לצרכנים וכספם יושב להם במלואו.
אם אזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ביצוע ההזמנה, תבטל אמפראל את המכירה תוך יום עסקים ותשיב לצרכן את מלוא התמורה ששילם או תציע לו מוצר חלופי שווה ערך לפי בחירת הצרכן.
במידה ומוצר מוצג באתר ללא מחיר, זה אומר שהוא אינו במלאי ועשוי להגיע בעתיד הקרוב, אך כעת לא ניתן להזמינו עדיין.
מכירות קבוצתיות מבוצעות באתר.
מכירות פומביות כרגע לא מבוצעות. פרטים לגביהן ימסרו בהמשך.
אופן השתתפות במכירות
הלקוח יוכל להוסיף לסל הקניות כל מוצר באתר וזאת לאחר התרשמותו מהמוצר וממחירו.
הלקוח יוכל לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות, כל עוד לא נסתיימה ההזמנה. בתום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך אישורה, ולבצע תשלום עבור הקנייה.
לצורך השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון; שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מס’ כרטיס אשראי, תוקף וכ”ו.
הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף למבצע הפעולה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.
מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע אמפראל בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיס האשראי תישלח ההזמנה.
לאחר אישור העסקה המכירה תתועד באמפראל.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו התבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע”י חברות האשראי.
הפרטים שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה באמפראל יהווה ראייה לכאורה לנכונות הפעולה ולביצועה.
הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה ולפיה הוא יידרש ליצור קשר עם אמפראל לצורך הסדרת ביצוע העסקה עם חברות האשראי. במקרה האמור יחל מניין ספירת הימים באשר למועד ביצוע המשלוח ממועד אישור העסקה ע”י חברות האשראי.
לא פעל הלקוח להסדרת התשלום, יראו לנכון באמפראל את העסקה כמבוטלת ו/או עפ”י שיקול אמפראל בלבד תיראה העסקה כמבוטלת.
לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות אל אמפראל באמצעות הדואר אלקטרוני : service@amperel.co.il

ביטול עסקאות/החזרת מוצרים
המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
לא ניתן להחזיר מוצר שהותקן ו/או חובר לחשמל ו/או שומש.
הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתישלח בכתב ו/או בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ישירות אל אמפראל.
ניתן להודיע על ביטול הזמנה גם טלפונית.
במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% או 100 ש”ח – לפי הנמוך. דמי הביטול ייגבו רק בעת ביטול שלא עקב פגם במוצר.
כמו כן, יחויב הלקוח על עלות המשלוח שבוצע לכתובת שביקש, או לחלופין, במידה ולא ושילם על משלוח זה, הוא לא יזוכה על סכום המשלוח בעת ביטול העסקה שלא עקב פגם במוצר.
על המוצרים המוחזרים להגיע אל משרדינו ברחוב החרש 4, חולון, מיקוד 5882911.
בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה – החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה – החזרת המוצר תעשה על חשבון האתר וכמו כן משלוח המוצר החדש אל הלקוח, וזה בהתנייה שלא ביטל את העסקה לגמרי.
כמו כן הודעה על הביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
אמפראל לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות בכל נזק ישיר/עקיף/תוצאתי/מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר ו/או אי קבלת המוצר. במקרים בהם מוצר לא יסופק לצרכנים, אמפראל תדאג לספק לצרכנים מוצר חלופי חדש או תבטל את העסקה ותשיב להם את התמורה ששילמו במלואה.
אמפראל תהיה רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, ואז תפורט לצרכן סיבת הביטול.
אמפראל ולא תהיה אחראית לנזק שנגרם ללקוח מכל סוג שהוא, ולא תהיה חייבת בפיצוי כלשהו בגין ביטול זה לרבות מהסיבות שלהלן:
1) נפלה טעות קולמוס חריגה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו ובין אם בתמונתו.
2) אם יראה כי אירעה תקלה חריגה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
3) במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

מיד עם ביטול העסקה ע”י אמפראל כספם של הצרכנים יושב במלואו.

מוצרים אשר נפגמו בזמן המשלוח מאמפראל ללקוח, יוחלפו על ידינו במוצר זהה ללא כל תמורה, כאשר המשלוח יעשה על ידינו ללא כל תמורה, מיד עם הגעת המוצר הפגום למשרדינו, ובתנאי שאכן המוצר נפגם בזמן המשלוח.

אם אזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ביצוע ההזמנה, תבטל אמפראל את המכירה תוך יום עסקים ותשיב לצרכן את מלוא התמורה ששילם, או תציע לו מוצר חלופי שווה ערך לפי בחירת הצרכן.
אבטחת מידע
האתר משתמש במערכת אבטחה מתקדמת, המושתתת על טכנולוגית אבטחה מהמתקדמות בעולם המסחר האלקטרוני.
פרוטוקול אבטחה SSL הותקן על מחשבי לינוקס עליהם מושתת אתר מתקדם זה.
לאתר אישור (certificate) מטעם חברת GoDaddy.
אישור זה מאשר לך הקונה כי בית עסק זה הוא חוקי ואמיתי.
הצהרת פרטיות
על מנת להשלים את הליך הקנייה על הלקוח למסור את פרטיו האישיים; שם, שם חברה, מס’ ת.ז/ח.פ, כתובתו, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ כרטיס אשראי, תוקף וכ”ו.
מובהר כי הפרטים הנ”ל מועברים אלינו כשהם מוצפנים. אנו זקוקים לפרטים אלו כדי להשלים את הליך הקניה, לצורך משלוח המוצרים וחיוב כרטיס האשראי. אנו מתחייבים שלא להעבירם לצד שלישי, להוציא חברת האשראי.
מקום שיפוט
סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים.

דמי משלוח
המחירים המפורסמים תקפים ונכונים לגבולות מדינת ישראל, וגבולות הקו הירוק, וכוללים מע”מ.
הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מחנות אמפראל עפ”י התנאים המוצגים בדף המכירה, וזאת בתאום מראש עם אמפראל באשר למקום ומועד האיסוף.
מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.
אמפראל מפרסמת מחיר המוצר, מחיר המשלוח ומחיר המוצר כולל משלוח, שהוא המחיר הסופי.
אמפראל לא תהיה אחראית לאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתה (תקלות במערכת ההתקשרות, טלפון או מחשוב, אירועים של כוח עליון, שביתות, נזקי טבע, מצבי חירום במשק, מלחמה וכ”ו).
בנסיבות אלו שצוינו או אחרות שלא מטעמי אמפראל תבוטל המכירה באופן חד צדדי מטעם אמפראל או מטעם הלקוח, הזכאי לבטל את המכירה. זיכוי כספי מלא יינתן במעמד זה ללקוח. כמו כן הלקוח יהיה פטור מתשלום דמי ביטול.
אמפראל אינה מתחייבת לאספקת המוצרים למתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים. במקרה זה ניתן לתאם נקודת מפגש קרובה למקום מגוריהם (עד להובלה לנקודת המפגש חלה עלות הובלה שתתואם מראש).
המשלוח נעשה באמצעות שירות דואר חבילות או דואר אקספרס של דואר ישראל או קבלני לוגיסטיקה ושילוח אחרים.
מועדי האספקה המצוינים באתר מסתמכים על תקנון דואר ישראל ועל אחריותם וכפופים להימצאות הקונה בכתובת המשלוח בעת האספקה, ועם כל זאת מתחייבת אמפראל לאספקת המוצרים במועד בלי תלות באופן המשלוח!
קונה אשר לא ימצא בביתו או משרדו, תושאר הודעה ובה מספר הטלפון של מוקד דואר שליחים/חברת השליחויות, לצורך תאום נוסף של מועד אספקה.
מובהר שהלקוח אשר בחר לקבל באמצעות דואר חבילות רגיל יקבל לביתו הודעה על חבילה שממתינה לו בסניף הדואר הסמוך למקום מגוריו, ועליו לקחת את החבילה בעצמו ועל אחריותו.
משלוח מוצרים בעלי משקל כולל של מעל 20 ק”ג או בעלי נפח מיוחד ישונע ו/או לא ישונע באמצעות דואר ישראל/חברת שליחויות.
הזכות המלאה להחליט את אופן המשלוח יהיה לפי שיקול דעתה הבלעדי של אמפראל ובכפוף לאספקת המוצרים במועד המצויין בדפי המכירה.
– היה ולקוח משנה מיקום מסירת חבילה למשלוח ע’’י שליח אקספרס (משלוח מהיר) ו/או כל פרט אחר ו/או מאשר להשאיר החבילה במקום כלשהו ללא השגחה או בנוכחותו – האחריות הבלעדית על החבילה הינה על הלקוח בלבד!

מחירון משלוחים ומועדי אספקה

– איסוף עצמי: 0 ש”ח.

– משלוח מהיר/אקספרס עם שליח עד בית הלקוח – עד 4 ימי עסקים: 50 ש”ח.

– ישנם מוצרים מסוימים ואזורים בארץ שלא ניתן לנו (אמפראל בע”מ) לשנע אותם בעלות המשלוח או באי עלות המשלוח המצוינת באתר, ולכן בטרם ביצוע העסקה, ובהסכמתו של הלקוח בלבד, תיגבה עבורם עלות נוספת.

– ישנם אזורים בארץ, כגון אזורים אחרי הקו הירוק, אשר זמן האספקה אליהם ארוך מהרגיל.

– יום שישי אינו נחשב יום עסקים למשלוח, מאחר והדואר במדינה וחברת השליחויות אינם מספקים משלוחים ביום זה.

מדיניות תשלומים
במכירה בתשלומים רשאית אמפראל לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
ניתן לפרוס את סכום הרכישה בתשלומים בצורה הבאה:
בקנייה עד 300 ש”ח התשלום מתבצע בתשלום אחד בלבד.
בקנייה מעל 300 ש”ח ניתן לבצע עד 3 תשלומים.
זכור: במידה וסכום הקנייה נמוך מ-300 ש”ח, תתבצע גבייה בתשלום אחד בלבד !!!

המחויבות שלנו להגנת הפרטיות
הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע
להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.

המידע שאנו אוספים
בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו’, נדרש מידע כמפורט:
שם, ת.ז., כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו’.
לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר,
רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא”ל, כתובת, טלפון וכו’.

מה אנחנו עושים עם המידע
במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו’).
המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).
מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד
במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.
במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכו’, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.
כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

המחויבות שלנו לאבטחת מידע
אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

יצירת קשר אתנו
לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר, לאימייל yossi.amperel@gmail.com

הגנה מיוחדת על ילדים מתחת לגיל 13
איננו אוספים מידע לגבי מי שידוע לנו שהינו מתחת לגיל 13, אלא באישור הורה.

אחריות למוצרים
מובהר בזאת כי האחריות על המוצר מוטלת על היבואן ו/או היצרן, עפ”י כתב האחריות המצורף למוצר.
אם חלה תקלה בפעולתו של המוצר, על הצרכן לפנות ליבואן עפ”י כתב האחריות שבו.
ניתן יהיה לפנות לתחנות השירות המופיעות על גב תעודת האחריות ו/או לקבל תמיכה ושירות באימייל ע”י אמפראל בזמן תקופת האחריות.
בנוגע למוצרים שמחירם עולה על 150 ש”ח – מוצר שימצא לא תקין ולא ניתן יהיה להשיבו למצב טרם הקלקול, היצרן/יבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך, או ישיב לצרכן את כספו לפי בחירת היצרן/יבואן.
הוצאות המשלוח של מוצר בלתי תקין יחולו על הלקוח, אך החזרתו ללקוח לא תחויב בדמי משלוח.
תקופת האחריות של רוב המוצרים באתר זה הינה שנה אחת מיום הרכישה, ולכן מצאנו לנכון לא לציין זאת בכיתוב בנפרד לכל מוצר, אולם ישנם מוצרים שהאחריות שלהם היא למעלה משנה – עבור אותם מוצרים צויינה בכיתוב תקופת האחריות המדויקת שלהם!
במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היצרן/היבואן על מנת לממש את האחריות על מוצרים שמחירם גבוה מ- 400 ₪, תחול האחריות על אמפראל.