מסך אוויר 120 ס”מ+שלט לגובה 3-3.5 מטר OS-Standart

745

מהירות אוויר ניתנת לכוונון על ידי שלט רחוק או מתג מגע

מנוע אופטימלי להגנה ועבודה של 5000 שעות

גובה התקנה 2.5-3.5 מטר